Malta vizesi için gerekli belgeler
1. Dört sayfalık başvuru formu, doldurulup imzalanacak ve fotoğraf yapıştırılacak. İkinci fotoğraf ta forma iliştirilecek.

2. Fotoğraflar, her iki kulak görülecek şekilde ve beyaz arka planlı ve güncel olacak.

3. Pasaportun 1,2,3,4 ve 60. sayfalarının fotokopileri. Geçerilik süresinde uzatma yapıldıysa bu sayfanın fotokopisi. Daha önce Schengen, Amerika, İngiltere veya İsviçre vizesi alındıysa bu sayfaların fotokopileri.

4. Pasaportun geçerlilik süresi Malta’da kalış süresinin bitiminden 3 ay fazla olmalıdır. Ayrıca vize yapıştırılabilmesi için en az bir boş sayfası olmalıdır.

5. Pasaportunda daha önce yurtdışına çıktığını gösteren damga yoksa, Emniyet müdürlüğü pasaport şubesinden, daha önce pasaport almadığını belirten Emniyet Protokol yazısı (Örneği ekte).

6. Gidilecek okuldan gönderilecek olan kayıt belgesi (aslı ve fotokopisi)

7. Okul faturasının ödendiğini gösteren makbuz, banka dekontu veya evrak.

8. Malta’da kalacağı yerin konaklama detayları

9. Malta’da kalacağı süreyi kapsayan ve yurtdışında geçerli olan seyahat sağlık sigortası fotokopisi.

10. Gidiş-dönüş uçak bileti rezervasyonu

11. Banka hesap cüzdanlarının asılları ve fotokopisi veya banka hesap ekstresi. Hesap ektresi alınırsa imzalı ve kaşeli olacak. Bankadan imzalayan kişinin imza sirküleri alınacak. Veya;
Bankada yeterli hesabı olmayanlar, herhangibir bankadan Malta’da kalış süresince tüm masraflarının karşılanacığını belirten bir garanti yazısı alabilirler. Bu yazının aslı ve fotokopisi. Bankadan bu yazıyı imzalayan kişinin imza sirküleri alınacak.

12. Türkiye’de öğrenci olanlar, eğitim gördükleri okuldan, okulun öğrencisi olduğunu gösteren yazı (Öğrenci belgesi) alacaklar.

13. Malta Başkonsolosluğu'na 90 € vize harcı ödenecek.

14. Eğitime gidecek olan kişi 18 yaşından küçükse ve yalnız gidecekse anne ve babadan noter tasdikli muvafakatname getirecek.

15. Çocuk anne ve babasıyla beraber gidiyorsa, anne veya babasının pasaportuna kayıtlı olsa da veya kendi pasaportu varsa da kendisi için ayrı vize başvuru formu doldurulacak ve bu form hem anne hem de baba tarafından imzalanacak.
Gidecek kişinin belirli bir maddi geliri yoksa, kendilerini maddi olarak destekleyen kişinin evraklarını getirebilirler. Bu durumda, destek veren kişi, bütün masrafların kendisi tarafından karşılanacağını noterden alınacak taahhütnameyle beyan edecek. Banka hesap cüzdanları aslı ve fotokopileri (son 6 aylık hesap hareketleri görülmelidir), tapular aslı ve fotokopileri

Ayrıca destek veren kişi:
A. İşverense (Şirket yetkilisi ve ortakları):
İmza sirküleri aslı ve fotokopisi (Son 1 sene içerisinde çıkartılmış olmalı)
Faaliyet belgesi aslı (Son 3 ay içerisinde alınmış olmalı)
Vergi levhası fotokopisi
Ticaret sicil gazetesi veya bağlı bulunulan oda kaydının aslı ve fotokopisi B. Serbest Meslek sahibiyse :
Vergi levhası fotokopisi
İlgilinin bağlı bulunduğu meslek odasına kaydı aslı ve fotokopisi C. Özel Sektör Çalışanıysa :
Şirketin imza sirküleri aslı ve fotokopisi (Son 1 sene içerisinde çıkartılmış olmalı)
Faaliyet belgesi aslı (Son 3 ay içerisinde alınmış olmalı)
Vergi levhası fotokopisi
Ticaret sicil gazetesi veya bağlı bulunulan oda kaydının aslı ve fotokopisi
S.S.K. işe giriş bildirgesi fotokopisi
S.S.K.’dan veya internetten alınacak son 4 aylık hizmet dökümü cetveli
Son 4 aylık maaş bordrosu D. Devlet Memuruysa :
İlgili kişinin söz konusu kurum çalışanı olduğunu gösteren belge
Son 4 aylık maaş bordrosu E. Emekliyse :
Emeklilik cüzdanı ve karnesi fotokopisi
Malta'da çalışma izni

Yasal olarak dil eğitimine giden öğrencilere çalışma izni verilmemektedir. Ama bununla birlikte, İngilizce seviyesi yeterli düzeyde olup, iletişim kurabilen öğrenciler özellikle yaz döneminde part time çalışma fırsatları bulabilmektedirler.